JALT2018

Diversity & Inclusion

Çeşitlilik ve İçerme

44. Yıllık Uluslararası Dil Öğretimi ve Öğrenme&Eğitim Materyalleri Buluşması

Shizuoka Kongre Merkezi (Granship) Shizuoka Şehri, Shizuoka, Japonya
23 Kasım Cuma– 26 Kasım 2018 Pazartesi

“Her işin bir zamanı vardır”. Elbette bir de nedeni. Şimdi zaman sosyal içerme ve mesleğimizdeki muazzam çeşitliliği kucaklama zamanı. Geniş ölçekte bakıldığında dünyada oldukça fazla farklılık, ayrım ve dışlama var gibi görünmekte olsa da, bizlerin de şimdi kendi uygulamalarımızdaki çeşitliliği incelememizin ve kendimize “Nasıl daha fazla kucaklayıcı olabiliriz?” diye sormamızın zamanı gelmiştir. Daha parlak bir gelecek için, içermeyi desteklemek ve öğrencilerimize daha eşit şartlar yaratmak için evrilmekte olan dil öğrenimi ve öğretmenlik alanlarını daha iyi anlamalı yeni alanlarda uygulanmakta olan çalışmalardan haberdar olmalı ve öğrenenlerimizden, öğretmenlerden ve kurumlardan, gelen çağrılara kulak vermeliyiz.

JALT2018 yeni fikirlere ve şimdiye dek duyulmayan seslere bir zemin sunacaktır. Sınıflarımızı çözümleyeceğimiz yollar sunacak ve halihazırda biz dil öğretmenlerinin ve öğrenenlerin yeni değişim dönemine eşlik edecek fikirleri sorgulayacaktır. Amacımız öğretmenlerin, öğrenenlerin ve liderlerin endişelerine hitap etmek ve “içerme”nin nasıl düşünce çeşitliliğini ve hareketi besleyen bir kanal olduğunu göstermektir.

Ann Mayeda ve Catriona Takeuch
JALT2018 Konferans Eş Başkanları