JALT2018

Diversity & Inclusion

Diversity and Inclusion

Persidangan Tahunan Antarabangsa ke 44 tentang Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa, dan Pameran Alat dan Bahan Pendidikan

Pusat Persidangan dan Seni Shizuoka (Granship) Bandar Shizuoka, Shizuoka, Jepun
23 Nov (Jumaat) hingga 26 Nov (Isnin) 2018

Bagi setiap sesuatu pasti ada musim dan sebabnya.
Kini adalah masanya untuk merangkumi dan mencakupi segala kepelbagaian dalam bidang kita.
Walau nyatanya terdapat penyimpangan, pembahagian dan penyingkiran di mana-mana, sekarang adalah masanya untuk melihat pada kepelbagaian dalam bidang kita dan bertanya, “Bagaimanakah kita boleh bersikap lebih terbuka dan menerima segala kepelbagaian yang ada?”
Untuk menyokong proses perangkuman dan menyediakan platfom yang saksama bagi para pelajar, kita perlu lebih faham akan lanskap pembelajaran dan pengajaran yang semakin berkembang, dan lebih peka akan perkembangan yang sedang berlaku dalam bidang-bidang baru dan menyahut seruan para pelajar, pengajar dan institusi untuk memainkan peranan kita secara lebih aktif bagi masa depan yang lebih cerah.

JALT 2018 akan menyediakan wadah untuk idea-idea baru dikongsi sama khususnya daripada suara-suara yang jarang kedengaran. JALT akan menyediakan saluran untuk membuka bilik-bilik darjah kita dan mencabar idea-idea yang sedia ada tentang keperluan para pelajar dan pengajar untuk menghadapi era yang sentiasa berubah. Matlamat kami adalah untuk membincangkan cabaran-cabaran pengajar, pelajar dan para ketua dan menunjukkan bagaimana perangkuman dapat menyediakan sebuah wadah di mana kepelbagaian pemikiran dan cara pembelajaran dan pengajaran dapat berkembang dengan baik dan sihat.